Kysely- ja rekisteritietoja yhdistelevä tuore väitöstutkimus osoittaa, että keski-iässä tai sen jälkeen lisääntynyt liikuntaharrastaminen vähentää pitkiä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääntiä.

Suurin osa suomalaisista työikäisistä ei liiku terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Lisäksi liikunta-aktiivisuus vähenee iän myötä, vaikka tiedetään, että vähäinen liikunta-aktiivisuus on merkittävä kroonisten sairauksien ja toimintakyvyn alenemisen riskitekijä.

VTM Ansku Holstila tarkastelee väitöstutkimuksessaan liikunta-aktiivisuuden muutosten yhteyksiä tulevaan toimintakykyyn, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin yli 40-vuotiaiden keskuudessa.

Tulosten mukaan lisääntynyt liikunta-aktiivisuus on yhteydessä parempaan tulevaan fyysiseen toimintakykyyn ja vähentynyt liikunta-aktiivisuus huonompaan.

Tutkimus toteutettiin Helsingin kaupungin 40–60 -vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa vuosina 2000–2002 ja seurantakyselyt tehtiin vuosina 2007 ja 2012.

Peruskyselyyn vastasi 8960 kaupungin työntekijää, joista 6606 antoi luvan myös rekisteritietojensa käyttöön. Tutkimuksessa hyödynnettiin Kelan sairauspoissaolorekisterin tietoja vähintään kymmenen työpäivää kestäneistä sairauspoissaoloista ja Eläketurvakeskuksen eläkerekisterin tietoja työkyvyttömyyseläkkeistä.

Tietoja yhdistelemällä selvisi, että lisääntynyt liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä pienempään sairauspoissaolojen riskiin. Lisäksi liikunta-aktiivisuuden lisääminen vähäisestä tai kohtuullisesta rasittavaan oli yhteydessä pienempään työkyvyttömyyseläkkeiden riskiin.

– Tulosten perusteella keski-ikäisiä ja ikääntyviä työntekijöitä kannattaa työpaikoilla kannustaa lisäämään liikunta-aktiivisuuttaan. Terveitä työntekijöitä voi kannustaa myös rasittavan liikunnan harrastamiseen. Lisäksi on tärkeää huolehtia liikunta-aktiivisuuden ylläpidosta eläköitymistä seuraavina vuosina, Holstila toteaa.

Fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä tuki- ja liikuntaelinsyihin ja mielenterveyssyihin perustuvia sairauspoissaoloja tarkasteltiin Holstilan tutkimuksessa erikseen.

Tulosten mukaan yhteydet liikunta-aktiivisuuden muutosten ja psyykkisen toimintakyvyn välillä olivat vähäisempiä kuin fyysisen toimintakyvyn kohdalla. Myös liikunnan rasittavuudella oli vähemmän merkitystä psyykkiseen toimintakykyyn ja mielenterveyssyihin perustuviin sairaspoissaoloihin verrattuna fyysiseen toimintakykyyn ja tuki- ja liikuntaelinpoissaloihin.

Holstilan tutkimus on osa Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla tehtävää Helsinki Health Study -tutkimusta.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja se on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Helsingin yliopiston tiedote 7.8.2017

7.8.2017
fysi_20160607-3318

Keski-iässä lisääntynyt liikunta parantaa työkykyä

Kysely- ja rekisteritietoja yhdistelevä tuore väitöstutkimus osoittaa, että keski-iässä tai sen jälkeen lisääntynyt liikuntaharrastaminen vähentää pitkiä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääntiä. Suurin osa suomalaisista työikäisistä ei liiku […]
27.6.2017
jumppakissa_selkaliitto

Selkäliiton harjoitusvideoita on katsottu jo yli miljoona kertaa

Selkäliiton selän ja niskan itsehoitoon tuottamia harjoitusvideoita on katsottu yhteensä jo yli miljoona kertaa. Yleisön suosikki on Jumppakissan taukojumppa, helppo kahdeksan liikkeen jumppaohjelma. Seuraavaksi eniten on katsottu […]
6.6.2017
yhdyntakipu_fysioterapia_infoon

Kun yh­dyn­tä te­kee ki­pe­ää – uut­ta tie­toa vul­vo­dy­nias­ta

Naistentautien erikoislääkäri Päivi Tommola sai kipinän väitöstutkimukseensa, kun hän työssään kohtasi toistuvasti vulvodyniasta kärsiviä potilaita ja havaitsi, miten vähän sairaudesta tiedettiin ja miten haastavaa sitä oli […]
24.5.2017
terapeuttinen_harjoittelu_fysi_ry

Vahva näyttö: Liikuntahoito tehokasta ja turvallista pitkäaikaissairaille

Kestävyysharjoittelu, voimaharjoittelu ja sairauden mukaan kohdistettu terapeuttinen harjoittelu vaikuttavat positiivisesti kroonisesti sairaiden fyysiseen toimintakykyyn. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä laajassa julkaistun tutkimustiedon analyysissa tarkasteltiin liikuntahoitojen vaikutusta […]