Menetelmien ja käsitteiden aakkosellinen hakemisto

Akupunktio

Akupunktio on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jossa potilaan kipuja hoidetaan akupunktioneuloilla. Neulojen avulla saadaan aikaan ärsyke, joka aktivoi ihon reseptoreita ja tuntosäikeitä ja käynnistää kehon oman kivunlievitysmekanismin. Akupunktiosta on tullut yksi länsimaisen lääketieteen tutkituista hoitokeinoista. Hermojärjestelmän välityksellä pistelyhoidolla voidaan lievittää esim. tuki- ja liikuntaelinvaivoja, hermosärkyjä ja päänsärkyä tai migreeniä.

Allasterapia

Allasterapialla tarkoitetaan vedessä tapahtuvaa liikeharjoittelua.  Allasterapiaa voidaan toteuttaa yksilöllisesti, jolloin fysioterapeutti on altaassa mukana ohjaamassa kuntoutujaa, tai ryhmämuotoisesti, jolloin fysioterapeutti ohjaa yleensä liikeharjoittelua altaan reunalta.

Asentohuimaus

Asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä.

Bobath

Bobath on neurologisten asiakkaiden kuntoutumiseen kehitetty terapiamuoto, jossa yksilön lihasjänteyteen pyritään vaikuttamaan terapian keinoin. Bobath-terapia on NDT-hoitoa, joka tulee englanninkielisestä sanasta Neurodevelopmental Treatment. Bobath-terapian tavoitteena on poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamien, yksilön toimintakykyä rajoittavien tekijöiden vähentäminen, jotta yksilön olisi mahdollista toimia eri asennoissa painovoimaa vastaan.

Biomekaniikka

Biomekaniikka on biologisten järjestelmien tutkimista mekaniikan avulla. Se tarkastelee ihmiskehon liikettä ja liikkumisen mekanismeja, auttaa ymmärtämään tuki- ja liikuntaelinvammojen syntymekanismeja ja ennaltaehkäisemään vammojen uusiutumista.

Dynaaminen teippaus

Dynaaminen teippaus  – Dynamic Taping – on biomekaaninen teippausmenetelmä, joka perustuu kuormituksen kontrollointiin ja vähentämiseen hoidettavalla kehon alueella. Urheilumaailmasta liikkeelle lähtenyt elastinen teippityökalu toimii myös esimerkiksi toimistotyöläisillä yleisissä lihasten ja jänteiden ylirasitusvaivoissa kuten olkapääkivussa ja niska-hartiasäryissä.

Elektroterapia

Elektroterapia eli sähköhoidot on yksi fysioterapian terapiamuodoista, jossa erilaisten sähkövirtojen ja sähköhoitojen avulla lievitetään asiakkaan kipuja.

Ergonomia

Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Sen avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa. Ergonomia on tietoa ihmisen rakenteista, toimintamekanismeista, kyvyistä, tarpeista ja toimintatavoista, jotka on otettava toimintaympäristön suunnittelussa huomioon.

Erikoislääkintävoimistelija

Lääkintävoimistelija ja erikoislääkintävoimistelija ovat fysioterapeuttien vanhoja ammattinimikkeitä. Eri aikakausina valmistuneiden koulutuksessa ja koultuksen laajuudessa on saattanut olla eroja, mutta ammattikunnasta nykyään käytetty yleisnimitys on fysioterapeutti, joka on nimikesuojattu ja laillistettu ammattinimike.

Faskiakäsittely

Faskiakäsittely eli kalvokäsittely on lihas-, luu- ja sidekudoskalvojen käsittelyä. Käsittelyssä käytetään erilaisia tekniikoita, esimerkiksi linjakeskeistä tai pistekeskeistä tekniikkaa. Käsittelyssä kipukohtaa hoidetaan käsin, jolloin vaiva helpottuu normaalisti heti. Käsittelyarkuutta saattaa joskus tuntua 1-2 vrk käsittelyn jälkeen.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntija ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti, jonka pätevyyden voi tarkastaa Valviran ylläpitämästä keskusrtekkisteristä, Terhikki-palvelusta. Fysioterapeutin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa.

FysiTrainerTM

FysiTrainer on personal training -koulutuksen saanut fysioterapeutti. FysiTrainer kuntouttaa asiakkaita, joilla on tuki- ja liikuntaelinoireita ja -sairauksia. Kuntoutus perustuu asiakkaan omaan aktiivisuuteen.

Harjoitteluterapia

Harjoitteluterapia on fysioterapeutin ohjaamaa toiminnallista harjoittelua ja yksi fysioterapian osa-alue. Fysioterapeutti edistää kuntoutusprosessia ohjaamalla kuntoutujalle kulloiseenkin paranemisen vaiheeseen sopivia harjoitteita. Kuntoutujan oma aktiivisuus ja sitoutuminen on oleellista hyvän paranemistuloksen ja oireiden uusiutumattomuuden kannalta.

Hieronta

Hieronta on kehon pehmytosien käsittelyä erilaisin ottein. Hieronnan tarkoituksena on aineenvaihdunnan tehostaminen ja lihaskireyksien ja -jännitysten laukaiseminen.

Huimaus

Huimaus on yleinen oire, joka voi johtu monesta eri syystä. Vaikka pelkkä huimaus on harvoin merkki äkillisestä, vakavasta sairaudesta, on tärkeää olla tietoinen huimauksen erilaisista tyypeistä ja hakeutua hoitoon esimerkiksi silloin, jos äkillinen, voimakas huimausoire jatkuu useampia tunteja.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä. Hyvänlaatuista asentohuimausta hoidetaan fysioterapeutin ohjaamalla asentohoidolla, jota asiakas voi jatkaa ohjeet saatuaan itse omatoimisesti.

Inkontinessi

Inkontinenssilla tarkoitetaan pidätysvaikeuksia, pääsääntöisesti tahatonta virtsankarkailua ja harvinaisempana esiintyvää ulosteenkarkailua. Inkontinenssi jaetaan useampaan eri tyyppiin. Lantionpohjafysioterapeutit ovat täydennyskouluttautuneet pidätysvaikeuksien ja muiden lantionpohjan lihaksistoon ja toimintaan liittyvien häiriöiden ja kiputilojen hoitoon.

Jännitysniska

Jännitysniska – Tension neck – on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Jomottavan oireen aiheuttaja on pitkään jatkunut staattinen jännitys niskan, hartioiden ja yläselän alueella. Oireet ovat yleensä yhteydessä huonoon ergonomiaan eli tiettyjä lihaksia pitkään ja yksipuolisesti kuormittaviin asentoihin.  Jännitysniskaoireita voidaan tehokkaasti hoitaa fysioterapeutin menetelmin ja ohjein.

Jännityspäänsärky

Niska-hartiaseudun lihasten jännityksestä johtuva puristava, vannemainen jännityspäänsärky on yleisin päänsäryn muoto.

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on viime vuosina yleistynyt teippausmenetelmä, jota käytetään lievittämään ja poistamaan kipua sekä ohjaamaan liikettä ja kehon käyttöä. Elastinen kinesioteippi vaikuttaa mm. kohentamalla asento- ja liiketuntemusta.

Kiropraktiikka

Kiropraktiikka on erikoistunut hermoston sekä tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöiden tutkimiseen ja hoitoon. Kiropraktikon ammattinimike on suojattu. Ammattinimikettä voivat käyttää ne kiropraktikot, jotka ovat suorittaneet Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän, ammattiin johtavan koulutuksen. Nämä koulutetut kiropraktikot on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Kylmähoito

Paikallisesti käytetty kylmähoito helpottaa kipua ja rauhoittaa tulehdusta. Kylmähoitoa käytetään yleisesti tuoreiden vammojen ensihoitona. Kylmä hillitsee turvotusta ja vähentää kudosvauriota.

Laserhoito

Lääketieteellinen laserhoito on kivuton hoitomenetelmä, jolla voidaan hoitaa erilaisia akuutteja ja kroonisia kiputiloja ja vaivoja. Laservalo lievittää tutkitusti kipua, lisää verenkiertoa ja nopeuttaa paranemisprosesseja elvyttämällä solujen toimintaa.

Liikehoito

Liikehoito on fysioterapeutin ohjauksessa tapahtuvaa aktiivista tai passiivista yksilöllistä harjoittelua.

LPG

LPG on alipaineeseen perustuvalla lääketieteellisellä hoitolaitteella annettavaa hoitoa, joka kiihdyttää kudosten aineenvaihduntaa vähentäen turvotusta ja nopeuttaen paranemisprosesseja. Laite kehitettiin alun perin palovammojen ja arpikudosten hoitoon.

Lymfahoito

Lymfahoidolla ylläpidetään ja autetaan kudosten nestekiertoa ja ehkäistään turvotusten syntymistä tai pahenemista. Lymfahoito toteutetaan tietyllä tekniikalla manuaalisesti eli käsin, mutta sen tukena voidaan käyttää turvotuksen hoitoon kehitettyjä hoitolaitteita.

Lämpöhoito

Lämpöhoito lievittää kipua ja parantaa verenkiertoa. Se lisää kudoksen aineenvaihduntaa ja vähentää paikallisesti lihasjännitystä. Lämpöhoitoa käytetään pääsääntöisesti pitkittyneiden vaivojen hoitoon. Esimerkiksi lämpöpakkauksilla toteutettavien pintalämpöhoitojen ohella fysioterapiassa käytetään laitteilla toteutettavia syvälämpöhoitoja.

Lääkintävoimistelu

Lääkintävoimistelu on vanhempi nimike fysioterapialle. Fysioterapia on terveydenhuollon osa-alue, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Maitland

Maitland-konsepti on maailmassa laajimmalle levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä, jossa pääpaino on asiakkaan tuki- ja liikuntaelinongelmien kartoittamisessa ja ratkaisussa ja jossa fysioterapian etenemistä ohjaa kliininen päättely ja jatkuva tilanteen arviointi.

Manipulaatio

Manipulaatiohoidolla tarkoitetaan manuaalista, käsillä tehtävää, nivelten ja niitä ympäröivien lihasten ja kudosrakenteiden käsittelyyn perustuvaa hoitoa, jota käytetään fysioterapiassa, kiropraktiikassa, naprapatiassa ja osteopatiassa.

Manuaalinen terapia

Manuaalinen terapia eli joukko erilaisia käsin toteutettavia hoitomenetelmiä on oleellinen osa fysioterapiaa. Siihen kuuluvat nivelien, nikamien, selkärangan, neuraalisen kudoksen ja lihaskalvojen eli faskioiden käsittelyt. Manuaalisen terapian piiriin luettavia lähestymistapoja ovat mm. Maitland- ja OMT-fysioterapia.

MDT

Mekaaninen diagnostisointi ja terapia (MDT) on yksi fysioterapian lähestymistavoista. Menetelmässä pääpaino on oireiden alalysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Periaatteena on opettaa potilas toimimaan niin, että vaivan uusiutuminen ja paheneminen estyy. MDT tunnetaan myös nimellä McKenzie-menetelmä.

Mobilisointi

Mobilisoinnilla pyritään nivelten liikelaajuuksien lisäämiseen rauhallisin liikkein koko liikeradalla tai sen osalla. Nivelten mobilisointi on keino hoitaa tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöitä.

Mulligan-konsepti

Mulligan-konsepti on australialaisen Brian Mulliganin kehittämä mobilisaatiomenetelmä, jossa fysioterapeutin manuaalinen käsittely yhdistetään asiakkaan itse tekemään liikkeeseen.

Naprapatia

Naprapatia on tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto. Naprapaatin työssä korostuu etenkin taito tutkia ja hoitaa erilaisia mekaanisia ja toiminnallisia häiriöitä. Suomessa kaikki naprapaatit ovat Valviran ylläpitämään keskusrekisteriin rekisteröityjä terveydenhoitoalan ammattilaisia (Terhikki).

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on neurologisista sairauksista ja vammoista kuntoutuvien fysioterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa ja ylläpitää toiminta- ja liikuntakykyä monin eri fysio- ja toimintaterapian menetelmin. Tavallisia hoitodiagnooseja ovat aivohalvaussairaudet, MS-tauti, Parkinsonin tauti, ALS, CP-vamma ja selkäydinvammat.

NDT

NDT (The Neuro Developmental Treatment) –terapia on neurologisten asiakkaiden kuntoutukseen Bobath-konseptiin liittyen kehitetty terapiamuoto, jossa  yksilön lihasjänteyteen pyritään vaikuttamaan terapian keinoin niin, että kuntoutujan toimintakyky säilyy kaikkina ikäkausina mahdollisimman hyvänä neurologisesta sairaudesta tai vammasta huolimatta.

OMT

OMT eli Ortopedinen manuaalinen terapia on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Terapiassa käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua sekä teippauksia.

Ortoosi

Ortoosi on vartalonosaa tai raajaa tukeva tai sen asentoa korjaava ulkoinen apuväline.

Osteopatia

Osteopatia on kehon nivelten ja pehmytkudosten toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkimista ja hoitoa. Hoitomenetelminä käytetään nivelten manipulaatiota ja pehmytkudoskäsittelyä. Osteopaatti on Suomessa virallinen, Valviran ylläpitämään keskusrekisteriin rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilö (Terhikki).

Parafiini

Parafiinivahahoito on paikallinen lämpöhoito, jota käytetään mm. notkistamaan niveliä ja parantamaan verenkiertoa esimerkiksi fysioterapian esihoitona.

Personal trainer

Personal trainer on liikunta-alaan liittyvä ammattinimeke. Personal trainer on liikkujan henkilökohtainen valmentaja, jonka työnkuva riippuu pitkälti asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Personal trainer ei ole terveydenhuollon ammattilainen. Monet fysioterapeutit ovat kuitenkin hankkineet myös Personal Trainer -koulutuksen.

Preoperatiivinen

Termi preoperatiivinen tarkoittaa leikkausta edeltävää. Esimerkiksi preoperatiivinen kuntoutus = leikkausta edeltävä kuntoutus.

Postoperatiivinen

Termi postoperatiivinen tarkoittaa leikkauksen jälkeistä. Esimerkiksi postoperatiivinen kuntoutus = leikkauksen jälkeen tapahtuva kuntoutus.

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jossa kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti työskentelevät yhdessä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä hevosen että terapeutin tulee olla tehtävään koulutettuja. Ratsastusterapeutti-SRT -nimikettä saa käyttää ja terapiaa toteuttaa vain ratsastusterapeutin koulutuksen suorittanut henkilö.

Ryhmäterapia

Ryhmäterapiassa fysioterapeutit ohjaavat kuntoutujia pienryhmissä, joihin osallistuu esimerkiksi tietyn saman liikkumis- tai toimintakyvyn ongelman omaavia. Esimerkki: tasapainoryhmä.

Sairasvoimistelu

Sairasvoimistelu on vanha termi, jolla nimitettiin aluksi voimistelunopettajan koulutukseen sisällytettyä osiota. Koulutuksen kehittyessä siirryttiin käyttämään termejä lääkitysvoimistelu ja lääkintävoimistelu. Nykyinen ammattinimike on fysioterapeutti.

Sähköhoidot

Sähköhoidot eli elektroterapia on yksi fysioterapian terapiamuodoista, jossa erilaisten sähkövirtojen ja sähköhoitojen avulla lievitetään asiakkaan kipuja. Sähköhoidon virtamuoto, taajuus ja voimakkuus valitaan kivun luonteen mukaan.

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu tarkoittaa fysioterapeutin yksilöllisesti tai ryhmissä verbaalisesti, manuaalisesti tai visuaalisesti ohjaamaa, asiakkaan kuntoutumista tukevaa harjoittelua. Harjoittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia laitteita ja välineitä.

Toimintakyky

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimisesta – siinä ympäristössä, jossa hän elää. Yksi fysioterapian keskeisiä tavoitteita on ihmisen toimintakyvyn tukeminen silloin, kun hänellä on sairauteen, vammaan tai ikääntymiseen liittyviä haasteita.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä, lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää: itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan toimintoja, leikkimistä ja lepoa. Toimintaterapeutit ovat kuntoutusalalla toimivia laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Tukipohjallinen

Tukipohjallinen on fysioterapeutin tekemän alaraaja-analyysin perusteella asiakkaalle valmistettava yksilöllinen, jalan toimintaa korjaava apuväline.

TNS

TNS on yksi fysioterapian sähköhoitomuodoista. TNS-hoitoa käytetään  monien akuuttien ja kroonisten kipujen lievityksessä.

Trauma

Fyysinen trauma tarkoittaa ulkoisten tekijöiden – esimerkiksi liikenneonnettomuuden – aiheuttamaa vammaa. Psykofyysisessä fysioterapiassa hoidetaan myös henkisiä traumoja.

Turvotus

Turvotuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kudoksen solujen välitilaan kertyy nestettä.

Työergonomia

Työergonomialla tarkoitetaan sitä, että työympäristö ja työvälineet suunnitellaan sellaisiksi, etteivät ne aiheuta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Työfysioterapeutit ovat työergonomian asiantuntijoita.

Työkyky

Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja työn välisestä tasapainosta. Lääketieteellisestä työkyvyn määrittelystä on siirrytty työn vaatimusten ja yksilön voimavarojen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jossa huomioidaan myös työn ulkopuolisen elämän ja toimintaympäristön vaikutukset.

Ultraääni

Ultraääni on syvälämpöhoito, jota käytetään fysioterapiassa mm. erilaisten kiputilojen, vammojen ja lihaskireyksien hoitoon. Ultraääni eli korkeataajuuksinen ääni nopeuttaa myös luun murtumien paranemista ja edesauttaa murtuminen luutumista.

Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka pyrkii ehkäisemään vammojen syntymistä ja osallistuu liikuntavammojen hoitoon ja kuntoutukseen.

Venyttely

Venyttely on lihasten pituuden lisäämistä erilaisten liikkeiden avulla. Venyttelyä pidetään tärkeänä osana lihashuoltoa.

Yhdistelmähoito

Yhdistelmähoidolla tarkoitetaan fysioterapiassa kahden tai useamman eri hoitomuodon yhdistämistä. Elektroterapiassa yhdistelmähoidolla tarkoitetaan erilaisten sähköhoitomuotojen yhdistämistä.

Ödeema

Ödeema tarkoittaa turvotusta eli kudoksen soluvälinesteen normaalia suurempaa määrää.