Kipu, särky, vaiva

På svenska

 

Kipu on yleisin lääketieteellisiin tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumisen syy.

Fysioterapeutin tutkimuksessa etsitään kivun aiheuttajaa mm. analysoimalla asentoa, nivelten liikkuvuutta ja lihastasapainoa.

Fysioterapian keinovalikoimaan kuuluu erilaisia kivun lääkkeettömiä hoitokeinoja, joista osa on manuaalisia eli käsin tehtäviä hoitoja ja käsittelyjä  ja osa fysikaalisilla hoitolaitteilla tai -välineillä toteutettavia.

Fysioterapian kivunhoitomenetelmiin kuuluvat mm.

  • manuaaliset käsittelyt, kuten nivelten mobilisointi ja manipulointi, erilaiset hieronnat, faskia- eli lihaskalvokäsittelyt ja venytykset
  • turvotuksen hoito manuaalisesti tai hoitolaitteilla
  • erilaiset teippaukset
  • akupunktio
  • elektroterapia eli erilaisilla laitteilla annettavat, sähkövirran käyttöön perustuvat hoidot
  • laserhoito
  • lämpö- ja kylmäpakkaukset
  • ultraäänihoito
  • erilaiset yhdistelmähoidot

Fysioterapeutin riittävän pitkä vastaanottoaika antaa mahdollisuuden aitoon vuorovaikutukseen, kipupotilaan kokonaistilanteen tarkasteluun ja koko elämäntilanteen huomioimiseen.

Fysioterapeutti hoitaa ja ohjaa lasta, nuorta, työikäistä ja iäkästä turvallisesti kohti parempaa liikunta- ja toimintakykyä. Fysioterapeutti aktivoi turvallisesti ja antaa kuntoutujalle avaimet omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisista koostuva Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry on työstänyt ja julkaissut tarvitsevien käyttöön useita kipuun liittyviä hoito-ohjeita ja oppaita. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kivun monialaista hoitoa, kuntoutusta ja tutkimusta Suomessa. Voit tutustua Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen julkiseen käyttöön tekemiin ohjeisiin, hoito-oppaisiin ja lomakkeisiin näistä linkeistä:

Ohjeet ja oppaat

Mitä kipu on. Perustietoa kivusta kaikille
Kroonisen kivun hoito-opas
Neuropaattisen kivun hoito-opas
Syöpäkivun hoito-opas

Lomakkeet
Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n laatimia kivun ja oireiden seurantalomakkeita arvioinnin helpottamiseksi.
Kipukysely
Smärtformulär
Syöpäpotilaan oireseurantalomake kotihoidossa
Kivunseurantalomake

Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.skty.org/

Löydät lisätietoa kivunhoidosta fysioterapian keinoin myös Fysioterapia.info-sivustoa ylläpitävän Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenyritysten kotisivuilta. Siirry paikkakunnittaiseen hakemistoon

Lisää aiheesta