Pää, niska ja hartia

På svenska

Niskakivun syynä voi olla

 • niskan ja hartioiden lihasjännitys
 • vammat, kuten niskan retkahdusvamma
 • niskan alueen tulehdukselliset tilat
 • kaularangan rakeenteelliset viat (esim. kaularangan rappeuma, hermojuuren ahtauma tai välilevyn pullistuma kaularangassa)

Niskakivun syy on useimmiten lihasperäinen. Aiheuttajana ovat tyypillisesti fyysiset tai henkiset kuormitustekijät, esimerkiksi toistuvat hankalat asennot työssä tai harrastuksissa. Pitkäaikainen lihasten ylikuormitus johtaa niskalihasten muutoksiin, joista ei palaudu normaalilla levolla. Niskakipuun saattaa myös liittyä takaraivolla tuntuvaa särkyä. Niskakivun riskiä lisäävät henkisesti raskas työ ja muu psyykkinen stressi, ikä, naissukupuoli ja ylipaino.

Niskakipua voi ennaltaehkäistä välttämällä pitkäaikaista niskan jännittämistä tai rasittamista. Työasentoihin ja harrastusten aiheuttamaan kuormitukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Säännöllisen liikunnan, kuntosaliharjoittelun, taukojumpan sekä venyttely- tai rentoutusharjoitteiden avulla voi lievittää niskakipua.

Niskakipu voi olla paikallista, päähän ja/tai selkään ulottuvaa tai käsiin säteilevää. Niskassa olevaa kipua voidaan jaotella myös sen keston mukaan:

 1. Äkillinen kipu on yleensä paikallista tai säteilevää kipua, joka voi aiheutua tulehduksesta tai vammasta.
 2. Kipu on kroonista, kun se on kestänyt yli kolme kuukautta. Kroonisessakin kivussa henkilön kannattaa jatkaa toimimistaan kivun sallimissa rajoissa.

Milloin fysioterapiaan?

 • Niskavaivojen ennaltaehkäisyssä ja kuormittavien asentojen välttämisessä kannattaa pyytää fysioterapeutin arviota ja ohjausta.
 • Lihasperäisissä niskavaivoissa fysioterapeutilta saa ohjeita kivun lievitykseen, terapeuttiseen harjoitteluun ja niskan alueen rentouttamiseen.
 • Kroonisessa niskakivussa fysioterapeutti ohjaa aktiivisia, lihasvoimaa ja liikkuvuutta lisääviä harjoitteita tai antaa mobilisaatiohoitoa.
 • Myös ryhmämuotoisessa fysioterapiassa saa ohjausta ja neuvontaa niskakipujen ennaltaehkäisyyn.

Voit varata ajan fysioterapeutin tutkimukseen ja hoitoon ilman lähetettä tai tulla lääkärin lähetteellä.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn asiantuntija.

Löydät lisätietoa kivunhoidosta fysioterapian keinoin myös Fysioterapia.info-sivustoa ylläpitävän Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenyritysten kotisivuilta. Siirry paikkakunnittaiseen hakemistoon

Milloin niskakipuisen kannattaa mennä lääkäriin?

Niskakivut ovat yleensä hyvälaatuisia ja  ohimeneviä. Lääkäriin kannattaa hakeutua, mikäli kipu estää toimimista tai työntekoa.

Lisäksi lääkäriin on syytä mennä, jos niskasairauteen liittyy:

 • yleistä huonokuntoisuutta
 • laihtumista
 • väsymystä
 • kuumeilua
 • yläraajojen lihasheikkoutta
 • kävelyvaikeuksia

Tällöin voi kyseessä olla vakavampi niskasairaus.

Lisää aiheesta