Tutkija: Huntington-potilaan tulisi saada automaattisesti fysioterapiaa

Harvinaisiin sairauksiin lukeutuvaa Huntingtonin tautia tutkineen ja aiheesta väitelleen LL, VTK Jussi Sipilän mukaan Huntingtonin tautiin sairastunut tulisi lähettää automaattisesti fysioterapiaan.

– Fysioterapeutit ovat ammattiryhmä, jolla on paras välineistö Huntington-potilaan tasapainohäiriöiden arviointiin ja ratkaisuja häiriöiden lievittämiseen, Sipilä totesi väitöstilaisuudessaan.

Sipilä viittaa sveitsiläiseen tutkimukseen, jonka mukaan puolen vuoden kuntoharjoittelu oli pysäyttänyt Huntington-potilaiden motoristen oireiden etenemisen.

Huntingtonin taudista Suomessa väitellyt Jussi Sipilä työskentelee neurologian erikoislääkärinä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa.

Huntingtonin taudista Suomessa väitellyt Jussi Sipilä työskentelee neurologian erikoislääkärinä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa.

Perinnöllinen Huntingtonin tauti on diagnosoitu Suomessa yli 50 suvussa. Koko Suomessa näitä sukuja arvioidaan olevan 70 – 100. Tautia sairastavia on yli 200. HD-diagnoosien määrä alkoi lisääntyä Suomessa, kun taudin geneettinen testaus tuli mahdolliseksi vuonna 1993.

Sipilän väitöstutkimuksen mukaan vallitsevuus on Suomessa yli nelinkertainen verrattuna aiempaan tutkimustietoon, mutta tauti on Suomessa silti selvästi harvinaisempi kuin useimmissa Euroopan maissa.

– Kaikkien suomalaisten Huntington-potilaiden  fysioterapeuttiseen arviointiin ja seurantaan panostaminen ei olisi taloudellisesti liian suuri satsaus. Fysioterapia saattaisi vähentää tai viivästyttää muiden sote-palveluiden käyttöä samalla kun se olisi panostus sairastuneiden elämänlaatuun ja toiminnallisuuteen.

Huntingtonin tauti on etenevä perinnöllinen keskushermoston sairaus, joka aiheuttaa häiriöitä liikkeiden hallinnassa sekä muisti-, päättely- ja havaintotoiminnoissa. Tautiin liittyy myös psyyken ja käytöksen häiriöitä. Huntingtonin tautia ei ainakaan vielä voida parantaa, mutta sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaatua voidaan parantaa fysioterapian keinoin sekä tietoa ja tukea antamalla.

LL, VTK Jussi Sipilän englanninkielinen väitöskirja Huntingtonin tauti Suomessa tarkastettiin Turun yliopistossa 21.4.2017. Väitös kuului neurologian alaan.

Lue väitöstiedote Huntingtonin tautia esiintyy Suomessa enemmän kuin aiemmin raportoitu

 

Lue lisää Huntingtonin taudista

Suomen Huntington-yhdistys ry:n sivut

Suomen Parkinson-liitto ry/Huntingtonin tauti

 

Lue lisää harvinaisista sairauksista:

Harso ry on harvinaissairaan kasvot ja ääni

Harvinaiset-verkosto: Harvinaisia sairauksia ja vammoja

Virpi Fagerstrom
Virpi Fagerstrom
fysioterapeutti (amk),FT, TtM, kouluttaja yrityksessä Ergomentor Oy