• Kuntoutuksen parissa työskentelee useita eri ammattiryhmiä, joiden kaikkien yhteisenä tavoitteena on kuntoutusasiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen sekä ongelmien ennaltaehkäisy.
  • Kuntoutus perustuu yksilölliseen suunnitelmaan ja kuntoutujan tarpeisiin ja tavoitteisiin.
  • Kuntoutusalan yrittäjät työskentelevät kuntoutusasiakkaan arjen toimintakyvyn ympärillä, usein erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alueilla.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn asiantuntija, joka useita eri menetelmiä käyttäen ennaltaehkäisee oireiden syntymistä, lievittää kipuja ja tutkii, ohjaa ja kuntouttaa kaikenikäisiä ihmisiä.

Psykoterapeutti on terveydenhuollon nimikesuojattu ammattihenkilö, joka hoitaa asiakkaansa psyykkisiä vaikeuksia psykologisen menetelmin tavoitteena oireiden, tuettavien toimintatapojen, tunteiden ja sisäisten ristiriitojen tunnistaminen, käsittely ja muuttaminen.

Puheterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka alaa ovat puheen, kielen, äänen, kommunikaation ja nielemistoimintojen kehitys, häiriöt ja kuntoutus ja jonka työn tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintoja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä.

 Ravitsemusterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka työnkuvaan kuuluu ravitsemusneuvonta ja asiakkaiden tai potilaiden yksilöllisen ruokavalion suunnittelu.

Toimintaterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka tukee asiakkaansa selviytymistä mahdollisimman omatoimisesti elämän arkisissa tilanteissa silloinkin, kun haasteena on kehityshäiriö, sairaus, vamma tai iän mukanaan tuoma toimintakyvyn heikkeneminen.

 

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia on tavoitteellista toimintaa yksilön liikkumisen ja toiminnan hyväksi.

På svenska

Fysioterapia on:

  • kivun poistamista,
  • ihmisen työ-, toiminta- ja liikkumiskyvyn edistämistä sekä
  • kehon vaivojen parantamista.

Fysioterapia on terapiaprosessi, jossa kuntoutuja ja fysioterapeutti yhdessä asettavat terapian tavoitteet. Fysioterapiassa kuntoutujan aktiivisuus ja osallisuus on keskeistä. Fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen terveyden edistäminen ja kuntoutujan asettamien tavoitteiden ja toiminnan tukeminen. Fysioterapeutti on ammattilainen, joka ohjaa omalla asiantuntemuksellaan kuntoutujaa tavoitteiden saavuttamisessa.

20160607 Naantali. Fysioterapiakuvitusta kuvattuna Naantalin kuntokeskuksessa. Kuva: Vesa-Matti Väärä.Fysioterapeutti on nimikesuojattu ja laillistettu ammattinimike. Fysioterapeutti käyttää hoitomuotoina yksilö- tai ryhmäohjausta. Fysioterapeutin käyttämiä menetelmiä ovat:

  • ohjaus ja neuvonta,
  • terapeuttinen harjoittelu ja liiketerapia,
  • manuaalinen ja fysikaalinen terapia,
  • apuvälinepalvelut sekä
  • toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia.

Fysioterapiasta kuntoutuja saa apua vaivoihinsa ja päivittäisistä toimista selviytymiseensä. Fysioterapeuttista lähestymistä kannattaa kokeilla ennaltaehkäisevästi tai esimerkiksi ennen leikkaustoimenpiteitä. Fysioterapeuteilta saa myös hyödyllisiä ohjeita ja neuvoja leikkauksista kuntoutumiseen.

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.