Hälsa och funktionsförmåga genom fysioterapi

Fysioterapia.info ger tillförlitlig information om fysioterapi. Fysioterapin avlägsnar smärta och botar besvär, stöder funktionsförmågan och hjälper mobiliteten. Fysioterapeuterna är yrkesutbildade personer inom hälsovården som varje dag arbetar för att andra människor ska må bra.

På sajterna Fysioterapia.info finner du information och lösningar för att främja hälsan för din egen kropp. Informationen är riktad till människor som behöver fysioterapins tjänster och stöd för att främja det fysiska välbefinnandet för sig själva eller för någon närstående.

Visste du det? Man kan komma direkt för vård till en fysioterapeut – även utan remiss av en läkare.

Fysioterapi- och rehabiliteringsföretagen i Finland FYSI rf
Klubbekrigarvägen 5 B, 00400 Helsingfors

Tfn 010 279 3300
fysi.info(at)fysi.fi, www.fysi.fi
facebook.com/fysiry
facebook.com/fysioterapia.info

Smärta? Besvär?

Sök enligt kroppsdelen med det onda

paanalue1

Huvudets område, nacken, skuldran

Ont i nacken? Huvudvärk? Fysioterapin hjälper och förebygger.
2_selka_rintakeha_fysi_20160607-2403

Ryggen, bröstkorgen

Akut eller långvarigt ryggont? Fysioterapeuten undersöker, vårdar och handleder.
Alaraajat

Nedre extremiteterna, fötterna

Smärta och värk i fötter och ben? Fysioterapeuten klarlägger orsaken, vårdar och instruerar.
ylaraajatkadet

Övre extremiteterna, händerna

Symtom i övre extremiteterna? Med fysioterapins metoder bot mot smärta och spänningstillstånd.
KipuaSarkya

Smärta, värk, besvär

Besväras ditt liv av smärta, yrsel eller svullnad? Fysioterapins metoder hjälper.
6_pidatysvaivat_intiimifkipu_ysi_20160607-2642

Inkontinensbesvär, smärta i bäckenet

Begränsas ditt liv av inkontinensbesvär eller smärttillstånd i intimområdet i underlivet? Boka tid hos en fysioterapeut.

Ur fysioterapins värld

Klienterna och specialisterna sammanfattar

Jukka Pekka Kouri


”Många med ryggont får uttryckligen hjälp av ett individuellt rörelse- och träningsprogram som görs upp av en fysioterapeut. De flesta drar nytta av att fysioterapeuten till en början handleder och övervakar att patienten utför rörelserna på rätt sätt. Den vetenskapliga forskningen stöder en progressiv, regelbunden träning handledd av en fysioterapeut.”
– Specialistläkaren i fysiatri Jukka Pekka Kouri är sajtens sakkunnigläkare –

Jarmo Ahonen


”Det är en uppgift för oss fysioterapeuter att hålla det här folket i rörelse och på sätt friska att människorna kan röra sig. Det är kärnan i vårt yrke. Allt vad vi gör, ska stå i nära relation till denna kärna.”

Vesa Lehtola


”Kombinationen manuell terapi och övningar botar utmärkt störningar i ländryggens rörelsekontroll. Det besvär som patienterna själva upplever lindras och funktionsförmågan blir avsevärt bättre. Patienterna drar nytta av ett mera individuellt skräddarsytt träningsprogram än av allmänna träningar. Resultaten av vården bevaras också under uppföljning i 12 månader.”
HVM och OMT-fysioterapeut Vesa Lehtola i sin doktorsavhandling inom området fysiatri.

Maija Koskinen


”Vid läkarundersökningen sa min läkare, att min rehabilitering framskridit väl. Jag replikerade att utan den fysioterapi som jag fick, skulle den här handen aldrig ha blivit något. Och just så är det, sa den som rehabiliterats efter ett handledsbrott.”