Fysioterapeuten som sakkunnig

En fysioterapeut är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården och en sakkunnig för mobilitet. Det centrala målet för en fysioterapeut är att upprätthålla och förbättra människans rörelse- och funktionsförmåga. Fysioterapeuten vårdar tryggt människor i alla åldrar, allt från prematurbabyer till gammelfarfar.

Fysioterapeuten är, om så önskas, ett stöd i alla skeden av livet när

  • kroppens funktion störs av att stöd- och rörelseorganen blir ansträngda, skadade eller på grund av att de inte används,
  • smärta, yrsel eller svullnad gör livet i vardagen svårare och
  • musklerna i bäckenet behöver rehabiliteras.

Fysioterapeuten aktiverar och ger motionären nycklarna till att sköta det egna välbefinnandet – även förebyggande. Utnyttja fysioterapeutens sakkunskap, om du vill röra dig aktivt, men är osäker på hur du ska göra det tryggt till exempel på grund av något problem med stöd och rörelseorganen.

  • En ungdom som tar tillväxtspurter och som utövar idrott drar ofta nytta av att göra ett engångsbesök hos fysioterapeuten.
  • I livet för den som är gravt handikappad är fysioterapeuten en viktig stödperson och kamrat med på vandringen.
  • För personer i arbetsför ålder och besvär med musarmen och andra arbetsbaserade besvär med stöd- och rörelseorganen finns det vård och prevention av fysioterapi.
  • Den åldrandes krafter stärks av fysioterapin: de aktiva åren hemma går vidare.
  • En individuell fysioterapi förbättrar minnesfunktionerna och funktionsförmågan för en dement genom att få funktionsunderskottet att framskrida långsammare.

Fysioterapeuterna är aktiva med att fortbilda sig: de utvecklar sin yrkesskicklighet och kompletterar sin professionella ”verktygslåda” genom att studera nya forsknings- och vårdmetoder. Detta är ytterst viktigt då en fysioterapeut alltid vårdar en människa som en helhet. Fysioterapeuten har också tid för sin klient: typiska tider för vården är 30, 45 och 60 minuter.

Inom fysioterapin är förbättringen en process, som styrs av fysioterapeuten genom att ge motionären information och övningar som lämpar sig för varje enskild etapp mot en förbättring. Motionärens egen aktivitet och utfästelse till ansvar är det väsentliga med tanke på ett gott resultat för förbättring och för att symtomen inte ska återkomma.

12.2.2016 Liikuntamylly, Helsinki Essi Lindgren ja Jarmo Ahonen essi.e.lindgren@gmail.com jarmo.j.ahonen@luukku.com Kuvien julkaisuoikeus Fysi-lehdelle ja Fysi ry:n nettisivuille 2016 Tilaaja: Ritva Tiittanen-Wallenius Kuvat ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja ja niiden käyttö ilman valokuvaajan lupaa on kielletty. ©Marja Haapio 040 5106297 marja@jukrama.fi www.jukrama.fi

Jarmo Ahonen, uppskattad fysioterapeut, utbildare, tränare, pilatesinstruktör:

”Inom fysioterapin vägleder man människan att röra sig och att utföra sakerna så att de inte orsakar problem. Detta har t.o.m. intagits i lagen: ansvaret bärs av fysioterapeuternas yrkeskår att bevara medborgarnas rörelseförmåga. Uppdraget för oss fysioterapeuter är att hålla folket i rörelse och såtillvida friska att människorna har förmågan att röra sig. Detta är kärnan i vårt yrke. Allt vad vi gör, ska stå i en nära relation till denna kärna.”