Pidätys, intiimikipu

Med fysioterapi kan också musklerna i bäckenet vårdas, kontinensen förbättras och exempelvis smärttillstånd i kvinnans yttre könsorgan lindras.

Målet för bäckenområdets fysioterapi är att vårda olika slag av funktionsstörningar hos bäckenets muskler och förebygga sådana. Funktionsstörningar är problem med inkontinens för urin och avföring, livmoderframfall och smärttillstånd i bäckenet.

Funktionsstörningar i bäckenet kan förekomma hos personer i alla åldrar och hos personer av båda könen. Åldern är dock en betydande riskfaktor vid problem med urin- och avföringskontinens.

Både kvinnor, män och barn drar nytta av rehabilitering av bäckenet. För vården och förebyggandet av urininkontinens finns de God medicinsk praxis -rekommendationerna. Du hittar dem och tillförlitlig information även om andra sjukdomar och besvär på sajten www.kaypahoito.fi

Bäckenområdets muskler kan tränas på samma sätt som de övriga av kroppens muskler. Åldern utgör inget hinder för att rehabilitera bäckenets muskler.

Träningen av bäckenets muskler inverkar positivt också på sexualfunktionerna både hos kvinnor och män.

Det är ofta en läkare som gör en bedömning av om fysioterapi behövs. En del av fysioterapeuterna har fortbildat sig i bäckenområdets fysioterapi.

Den träning som handleds av en fysioterapeut baserar sig på en individuell vårdplan. Konditionen hos bäckenets muskler kan testas med mätinstrument av liten storlek (biofeedback), vilka också kan begagnas som hjälp när man lär sig övningarna. Inom fysioterapin kan också elektroterapi användas.

Vården med de moderna metoderna är lätt och behaglig för klienten. Fysioterapeuterna för bäckenområdet har vant sig vid att vårda inkontinens- och andra problem i bäckenområdet. Man kan trygg till sinnes uppsöka vård.

Läs mer