Kontaktinformation

  • För innehållet i tjänsten Fysioterapia.info svarar Rehabiliteringsföretagarna i Finland rf
  • Sakkunnig läkare för sajten är specialistläkaren i fysiatri Jukka Pekka Kouri.

Rehabiliteringsföretagarna i Finland rf

Klubbekrigarvägen 5 B, 00400 Helsingfors
Tfn 010 279 3300
Telefax 010 279 3309
E-post: info@kuntoutusyrittajat.fi
Hemsidor: www.kuntoutusyrittajat.fi
facebook.com/kuntoutusyrittajat
facebook.com/fysioterapia.info

Rehabiliteringsföretagarna i Finland rf är en riksomfattande, år 1972 grundad intressebevakningsorganisation, som består av inemot 800 företag på olika håll i Finland.

Största delen av medlemsföretagen i Rehabiliteringsföretagarna i Finland rf är små, i genomsnitt 3 personers företag, vilka tillhandahåller närservice för sin hemkommuns invånare och vilka sysselsätter och betalar sina skatter i Finland.

Företagen inom sektorn har redan i decennier kompletterat den offentliga hälsovården genom att som närservice producera bl.a. krävande tjänster för medicinsk rehabilitering för gravt handikappade.

Cirka 80 % av all fysioterapi produceras vid dessa privata rehabiliteringsföretag, där det tillhandahålls betydande specialkompetens på området för att upprätthålla medborgarnas arbets- och funktionsförmåga.

Ta kontakt, ge respons

Nimi (pakollinen)

Email (pakollinen)

Viesti