Skaffa ett presentkort till fysioterapi!

Ta kontakt med det fysioterapiföretag som du önskar, skaffa ett presentkort och skänk det till ett barn, en ungdom, en person i arbetsför ålder eller en senior!

Fysioterapibehandling är en gåva, vars effekter märks i varje steg i vardagen och som ökar livskvaliteten.

Se listan fysioterapiföretag för de enskilda kommunerna, vilka du kan kontakta.

Välkommen – det går lätt att komma till fysioterapin!

DU KOMMER VÄL IHÅG: Om du hos en äldre närstående till dig har observerat att rörligheten eller funktionsförmågan avtar, så kan du vid ett läkarbesök be om en remiss till fysioterapi för honom eller henne. Saken blir inte alltid uppmärksammad på mottagningen, då så många saker ska behandlas.

Fysi_lahjakortti16_kansi_kevyt