Kipu, särky, vaiva

Smärta är den vanligaste orsaken till medicinska undersökningar och att man uppsöker vård.

Vid en undersökning av en fysioterapeut söker man anledningen till smärtan bl.a. genom att analysera ställningen, rörligheten för lederna och muskelbalansen.

Fysioterapins sortiment av medel omfattar olika slags vård för smärta utan läkemedel. En del av dem utgörs av manuell vård och behandling, dvs. med händerna och en del som utförs med fysikalisk vårdapparatur eller fysikaliska redskap.

Till fysioterapins metoder för att vårda smärta hör bl.a.

  • manuella behandlingar, såsom mobilisation och manipulation av leder, olika slags massage, fascia- eller muskelhinnebehandlingar och töjningar
  • vård av svullnad manuellt eller med vårdapparatur
  • olika slags tejpningar
  • akupunktur
  • elektroterapi, dvs. vård som ges med olika slags apparatur, baserade på användning av elektricitet
  • laservård
  • värme- och kylförpackningar
  • ultraljudsbehandling
  • olika slags kombinationsvård

En tillräckligt lång mottagningstid hos en fysioterapeut ger en möjlighet till äkta interaktion, granskningen av smärtpatientens helhetstillstånd och att ta hänsyn till hela livssituationen.

En fysioterapeut vårdar och handleder barn, ungdomar, personer i arbetsför ålder och äldre tryggt till bättre motions- och funktionsförmåga. Fysioterapeuten aktiverar tryggt och ger motionären nycklarna till att ta hand om sitt eget välbefinnande.

Föreningen för Smärtforskning i Finland r.f. som består av yrkesutbildade personer inom hälsovården har tagit fram och publicerat flera vårdanvisningar och handböcker relaterade till smärta till förfogande för sådana som behöver dem. Syftet med föreningens verksamhet är att i Finland främja en övergripande vård, rehabilitering och forskning i fråga om smärta. Du kan studera de anvisningar, vårdhandböcker och blanketter som Föreningen för Smärtforskning i Finland utarbetat för allmänt bruk på dessa länkar:

Anvisningar och handböcker

Mitä kipu on. Perustietoa kivusta kaikille
Kroonisen kivun hoito-opas
Neuropaattisen kivun hoito-opas
Syöpäkivun hoito-opas

Blanketter
Kontrollblanketter som utarbetats av Föreningen för Smärtforskning i Finland r.f. för att underlätta bedömningen av smärta och symtom.
Kipukysely
Smärtformulär
Syöpäpotilaan oireseurantalomake kotihoidossa
Kivunseurantalomake

Hemsidorna för Föreningen för Smärtforskning i Finland r.f. finns på adressen http://www.skty.org/

Mera information om vården av smärta med fysioterapins medel finns också på hemsidorna för medlemsföreningarna i Fysioterapi- och rehabiliteringsföretagen i Finland FYSI rf som underhåller sajten Fysioterapia.info. Gå över till förteckningen per ort till paikkakunnittainen hakemisto

Läs mer