Fysioterapi är en målinriktad verksamhet till det bästa för individens motorik och funktionsförmåga.

Fysioterapi är:

  • att lindra smärta,
  • att främja människans arbets-, funktions- och rörelseförmåga samt
  • att bota besvär hos kroppen

Fysioterapi är en terapiprocess, där målen för terapin gemensamt ställs av den som rehabiliteras och fysioterapeuten. Det centrala i fysioterapin är rehabiliteringsklientens aktivitet och deltagande. Målet för terapin är att övergripande verka för hälsan samt för de mål och den verksamhet som uppställts av klienten. Fysioterapeuten är en yrkesutbildad person som med sin egen sakkunskap handleder rehabiliteringsklienten att nå målen.

20160607 Naantali. Fysioterapiakuvitusta kuvattuna Naantalin kuntokeskuksessa. Kuva: Vesa-Matti Väärä.Fysioterapeut är en beteckningsskyddad och legitimerad yrkestitel. En fysioterapeut använder sig av handledning på individ- och gruppnivå. De metoder som fysioterapeuten utnyttjar är:

  • handledning och rådgivning,
  • terapeutisk träning och rörelseterapi,
  • manuell och fysikalisk terapi,
  • tjänster med hjälpredskap samt
  • planering av verksamhetsmiljö och ergonomi

Den som rehabiliteras får av fysioterapin hjälp för sina besvär och för att reda sig i sina vardagliga funktioner. Det lönar sig att pröva på fysioterapi i förebyggande syfte eller till exempel före operativa ingrepp. Fysioterapeuten ger också instruktioner och råd till nytta för rehabiliteringen efter operationer.

Fysioterapins mål fokuserar på att upprätthålla och förbättra människans funktions- och rörelseförmåga.