Boka tid hos fysioterapin

  • Låt inte dina besvär med stöd- och rörelseorganen förlängas, utan boka tid hos en fysioterapeut – ofta räcker det med redan ett besök för att klarlägga på vad symptomen som är till olägenhet i din vardag beror.
  • Man kan uppsöka vård hos en fysioterapeut direkt – också utan remiss av en läkare. Om du har remiss av en läkare till fysioterapi, ersätter Fpa:s sjukförsäkring en del av priset för din vård.
  • I Finland verkar fysioterapiföretag i nästan varje kommun runt om i landet – också på glesbygdsområdena. Se listan över fysioterapiföretag som du kan kontakta.
  • Genom att ringa eller på fysioterapiföretagets egna www-sajter finner du information om specialkunnandet hos varje enskilt företag.
  • En fysioterapeuts kunnande är uttryckligen förenat med en bedömning av funktionsförmågan för människans rörlighet och vården samt förebyggandet av smärtor och olägenheter som förekommer.
  • Då situationen så kräver, styr fysioterapeuten i egenskap av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården klienten vidare till en läkares mottagning.

Välkommen – det är lätt att komma till fysioterapin!